SKRBNIKI KONJEV

 

Projekt »Skupinsko skrbništvo konj v RC Petra« je nadgradnja programov in infrastrukture, ki so že zajeti v sklopu RC Petra. Novi programi, ki se bodo izvajali na urejenih pašnih površinah v sklopu Skrbniki konjev, pa bodo omogočali inovativen program skupinskega skrbništva, ki v Sloveniji še ne obstaja in kjer se bodo združevale in izobraževale vse generacije, s posebnim poudarkom na ranljivejših skupinah.
Primarne aktivnosti zajemajo zagotovitev infrastrukture, kjer se bodo programi izvajali. Aktivnosti obsegajo:
v prvi fazi se bo uredila varna infrastruktura za živali, skrbnike, prostovoljce in obiskovalce, to je pašna ograja za prosto rejo konj, oslov in ponijev. S tem bo ustvarjeno varno okolje za pašne živali in športna površina za obiskovalce. Urejeno bo dolgoročno varno okolje za živali in ljudi, ki z njimi delajo. Med njimi so ljudje s posebnimi potrebami, upokojenci, , otroci, prestopniki, brezposelni, …V okviru konference v naravi in spletnih straneh se bo operacija predstavila širši javnosti. Izvedeno bo uvodno srečanje skrbnikov in mentorjev. Mentorji bodo izvedli prvo izobraževalno delavnico, razkazali posestvo in predstavili pogoje sodelovanja. Skrbniki se bodo izobrazili za delo s konji na posestvu. Partner Nerinvest d.o.o. bo izbral 2 konja, za katera bo skrbel in točko srečanja, kjer se bo srečeval z mentorjem in konjem ter se izobraževal.
V drugi fazi se bo aktivno izvajal program skupnega skrbništva. Partner Nerinvest d.o.o. bo določil osebe, ki bodo skrbele za živali in bile v stiku z mentorji. Zaposleni bodo, po vnaprejšnjem dogovoru, prihajali na posestvo, skrbeli in se družili s »svojimi konji«, jih vdili po ograjenem delu posestva, jih hranii, jim čistili, jih negovali, … Po svojih najboljših močeh bodo zbirali sredstva za financiranje (organizirali lastne dogodke , promovirali skrbništvo, informirali o svojih aktivnostih). Operacija bo imela velik promocijski dogodek ob svetovnem dnevu živali (4.10.) in zaključni dogodek z blagoslovom konj na Štefanovo (26.12.). Na vse dogodke bodo vabljeni lokalni pridelovalci hrane, da se bodo predstavili. Izvedenih bo 10 strokovnih izobraževanj na aktualne tematike. Program bo testiran v realnem okolju in izboljšan do te mere, da ga bo možno izvajati v nadaljevanju tudi z drugimi institucijami.

Izobraževanja in delavnice, ki se bodo v centru izvajale:

 • 10 izobraževalnih delavnic na temo socialnega turizma, podjetništvu na kmetiji, zdravljenju konj, eko kmetovanju, kakovostnem staranju, socialnih vrednotah, humanem delu z živalmi
 • predstavitev lokalnih pridelovalcev hrane
 • medijske objave
 • partnerski sestanki
 • dan odprtih vrat društva
 • blagoslov konj
 • zaposlitev 1 osebe na zelenem delovnem mestu

Učinek:
Ker je Društvo za zaščito konj in ostalih živali edinstvena neprofitna organizacija v Sloveniji in ne obstaja nobeno podobno društvo, niti prostori in površine, ki bi bile na voljo za širšo uporabo, je cilj operacije aktivirati socialno varstvene storitve, zeleni turizem, naravno dediščino, lokalno oskrbo, ki vodijo v bolj kakovostno življenje. Ljudem odrinjenim na rob revšine, bomo preko inovativnega programa omogočili, da se bodo počutili koristne in začeli razmišljati o svoji prihodnosti in prihodnosti družbe. Program se bo predstavil tudi širši javnosti.
Program ponuja in omogoča vključitev vsem skupinam prebivalstva, omogoča delovno in socialno vključenost v družbo, kar pozitivno vpliva tudi na ostale aktivnosti društva ter pozitiven vzgled, zato v trendu priseljevanja mlajše populacije v občino Polzela, pričakujemo tudi nove člane, prostovoljce, oskrbnike živali, več turistov in še večjo prepoznavnost društvaglede na slovenske potrebe po skrbnikih živali i hlevarjih, pa omogoča tudi pridobitev novih znanj, ki omogočajo tudi lažjo zaposlitev.

Cilji:

 • vzpostaviti načela enakosti, nediskriminacije in enakih možnosti
 • zmanjšanje okoljskega odtisa na posestvu, souporaba storitev, ponovna uporaba materialov, osveščanje o recikliranju in ponovni uporabi materialov, aktivacija občanov
 • promoviranje socialnega podjetniškega razmišljanja
 • trajna turistična ponudba
 • socialni turizem
 • izobraževanja
 • stičišče človeškega kapitala z znanjem endogenih potencialov podeželja
 • druženja, izmenjava mnenj, nova znanja in izkušnje
 • osebna rast
 • »storytelling« – starejši učijo mlajše
 • digitalno opismenjevanje starejših – mlajši učijo starejše
 • izboljšanje delovnih navad in izboljšanje zaposlitvenih možnosti
 • trajnostni in skladen razvoj podeželja v smislu naravne reje živali, ohranjanja eko sistema in raznih habitatov prostoživečih in divjih živali ter žuželk
 • trajnostna socialna vključenost
 • zmanjšanje revščine
 • pospeševanje ekonomskega razvoja podeželskega območja