Rejništvo: začasna brezplačna oskrba

Ena od možnosti, kako pomagati, je tudi rejništvo. Društvo konje oddaja samo  v brezplačno rejništvo in to v primeru večjih odvzemov ter kadar so društvene kapacitete polne.  V rejo lahko gre samo zdrav konj. Pred odhodom v rejo je konj veterinarsko pregledan, ima urejene dokumente, je čipiran, ima narejen IAK test in je cepljen. V primeru “hitrih” odvzemov se to dela naknadno. Društvo vodi tudi seznam potencialnih začasnih rejnikov.

Rejnik je lahko vsak, ki ima izkušnje pri delu s konji, ki se je pripravljen z njim ukvarjati, mu nuditi ljubezen, ga pravilno hraniti in oskrbovati. Rejnik je dolžan društvu mesečno javljati, s slikovnim in pisnim gradivom, o napredku konja. Prav tako mora dovoliti obiske in druženje s konjem morebitnim bodočim posvojiteljem, katerim je dolžan povedati tudi vse dobre in slabe lastnosti konja.

V kolikor bi rejnik kasneje želel konja posvojiti, ima predposvojitveno pravico. V primeru, da pa za konja ni poskrbljeno, kot je bilo dogovorjeno, lahko društvo konja kadarkoli odpelje brez obrazložitve.

Pogoji za rejništvo konja s posebnimi potrebami se dogovarjajo posebej za vsakega konja, v pogodbo pa se zanj vnesejo dodatna določila.

Z rejniki se sklene pogodba, pogoji rejništva pa so enaki kot pogoji posvojitve.

RC Petra full size (35 of 64)

konji-13-of-101