Posvojitev konja

Preberite čimveč informacij

Ob obisku spletne strani  društva vas prosimo, da pozorno preberete vse objavljene vsebine in se tako seznanite z vsemi informacijami, povezanimi s konji. Dobili boste osnovne informacije o lastnostih in posebnostih vsakega konja, o znani zgodovini in izvoru, posredovali pa vam bomo tudi nasvete glede vzgoje konja ter informacije, ki so bistvene za življenje s posvojenim konjem in podatke o konjih, ki iščejo nove domove. Med objavljenimi prispevki je mogoče najti večino odgovorov na vprašanja, ki se navezujejo na prijetno življenje v družbi konja. Če imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov društva.

Oglejte si konje, ki potrebujejo pomoč

Ko ste trdno odločeni, da želite ponuditi dom enemu od mnogih konj, si jih oglejte na naših seznamih. Zavedamo se, da je včasih težko izbrati natančno določenega konja, vendar pustite srcu, naj odloči, kakor je prav. Med seboj so si vsi konji podobni in hkrati različni. Med njimi je mogoče najti tudi takšne, ki iščejo prav poseben dom in prav posebno oskrbo.

Izpolnite vprašalnik

Če ste se v grobem že odločili za posvojitev, vas prosimo, da izpolnite vprašalnik za posvojitelje in nam ga preko e-pošte – info@dzk.si ali po pošti vrnite na naslov društva. V kratkem bo z vami vzpostavil stik eden od članov ekipe našega društva, ki vam bo posredoval dodatne informacije in vam nudil odgovore na vprašanja, ki jih na spletni strani ni mogoče najti. Zavedajte se, da se lahko zgodi, da včasih način življenja določene osebe oz. družine ali okolica nista ustrezna za življenje določenega konja. V tem primeru smo vam pripravljeni svetovati primernejšo izbiro. Posvojitev je dejanje ljubezni. Skupno bivanje mora osrečevati vas in tudi vašega posvojenega konja.

Dogovorite se za srečanje s članom naše ekipe

Po vzpostavitvi prve komunikacije (prek e-pošte ali telefona) se z vsakim morebitnim prihodnjim posvojiteljem dogovorimo za srečanje. Povabimo vas v prehodne bokse, da  konja spoznate osebno in da navežeta prvi stik.

Eden izmed prostovoljcev ali nadzornikov naše ekipe bodočega posvojitelja obišče na domu, kjer preveri stanje in okolje v katerem bo konj živel. S tem vzpostavimo bolj osebno vez, ponudimo dodatne informacije o konju  in pomoč pri urejanju novega doma.

Društvo si pridržuje pravico, da posvojitelja brez obrazložitve tudi zavrne.

Izberite konja za posvojitev

Če po obisku na domu še vedno ostaja navdušenje nad posvojitvijo konja, vas poprosimo, da dokončno izberete svojega prihodnjega prijatelja!  V kolikor je za posameznega konja več zainteresiranih posvojiteljev, komisija na osnovi izpolnjenih vprašalnikov in mnenj nadzornikov, ki so bodoče posvojitelje obiskali in preverili, izbere najbolj primernega posvojitelja, ki ga o tem obvesti pisno ali po mailu. Šele takrat se plača ara na račun društva in konj je rezerviran za vas ter ni več na voljo ostalim morebitnim posvojiteljem.

Počakajte na konja

Kar sledi, je nekaj potrpežljivosti. Skupaj se dogovorimo za datum prevoza in prevzem konja. Do tedaj konj čaka v svoji začasni oskrbi. Vsem konjem še pred odhodom iz začasne oskrbe zagotovimo tudi ustrezne dokumente, zdravstveno oskrbo, cepljenja, razgliščenja itd. Strošek prevoza bremeni posvojitelja.

Posvojitev

Na dan prihoda konja sledi posvojitev na dogovorjeni lokaciji. Ob prevzemu konja vsak posvojitelj podpiše posvojitveni dokument – pogodbo. Najkasneje ta dan se tudi poravna stroške posvojitve konja. Društvo novemu posvojitelju pripravi tudi dokumentacijo za prepis imetništva konja. Sklenjena pogodba je pogodba o užitku, kar pomeni, da kljub prepisu imetništva društvo obdrži lastninsko pravico na konju. S tem nimamo namena delati problemov dobrim posvojiteljem, ampak želimo s takšno pogodbo predvsem zaščititi konja pred morebitnim zamenarjanjem in zlorabljanjem. V takem primeru lahko društvo konja takoj odvzame. Zavedati se morate, da celotna ekipa društva v vsakega posameznega konja vloži ogromno dela, truda in znanja in ni v našem interesu, da bi potem konj prišel v slabe roke in bi bilo delo vseh članov s tem izničeno

Stroški posvojitve konja se določajo individualno za vsakega konja posebej. V njej so zajeti stroški, ki jih ima društvo s posameznim konjem, sem pa se ne štejejo stroški oskrbe (nastanitev, osnovna prehrana, nastilj), to se pokriva izključno iz donacij.   Tej ceni se  prištejejo še stroški društva za veterinarski pregled, IAK test, ID dokument, razgliščenje, prevoz, morebitno zdravljenje, kastracija… Od dobljene cene se odštejejo donacije za določenega konja in tako pridemo do posvojitvene cene.

Ostanite v stiku z društvom

Dolžnost vsakega posvojitelja je ostati v stiku z ekipo Društva za zaščito konj. V glavnem ohranjamo komunikacijo prek e-pošte in telefonskih pogovorov, obiski po posvojitvi pa prav tako niso izključeni. Društvo ima v ta namen nadzornike, ki lahko posvojitelja obiščejo napovedano ali nenapovedano, predstavijo pa se z izkaznico nadzornika društva.

Če posvojitelj po določenem času ni več zmožen skrbeti za posvojenega konja, je izključno ekipa Društva za zaščito konj tista, na katerega se je posvojitelj dolžan najprej obrniti. Društvo lahko odloči, da se konja vrne nazaj v društvo ali pa ga posvojitelj ponudi na trgu, vendar samo pod pogoji, kot so bili dogovorjeni s prvim posvojiteljem. Z novim posvojiteljem se sklene pogodba z društvom.

Kaj mora posvojitelj vedeti pred posvojitvijo?

 • Stroške posvojitve konja plača posvojitelj pred prevzemom konja, razen če ta pogodba izrecno določa drugače. Stroški prevoza konja ne sodijo v stroške posvojitve in so v vsakem primeru breme posvojitelja. V primeru, da posvojitelj vrne konja DZK, se mu stroški posvojitve ne povrnejo, razen če ta pogodba določa drugače.
 • Posvojitelj s podpisom pogodbe zagotavlja, da se je podrobno seznanil z značilnostmi pasme in s posebnostmi konja. Posvojitelj zagotavlja, da so vsi podatki, navedeni v vprašalniku popolni in resnični.
 • Posvojitelj s podpisom pogodbe zagotavlja, da bo konj bival v primernem okolju glede na etimološke, psihološke in zdravstvene potrebe konja. Privez je prepovedan. Deležen bo ljubezni, pravilne prehrane in v primeru bolezni primerne veterinarske oskrbe. Posvojitelj je dolžan najkasneje v roku treh delovnih dni javiti društvu vsako spremembo v nastanitvi konja.
 • Posvojitelj s podpisom te pogodbe daje nepreklicno in izrecno soglasje in dovoljenje, da član DZK, ki se izkaže s člansko izkaznico z napisom nadzornik, kadarkoli in brez vnaprejšnje najave opravi ogled konja in prostora, v katerem je konj nastanjen. Posvojitelj je dolžan glede na naravo stvari tak ogled nadzorniku nemudoma omogočiti, v izjemno opravičenih pogojih pa najkasneje v roku 3 ur od najavljene ure ogleda.
 • Pred nastanitvijo konja pri posvojitelju bo član DZK obiskal bodočega posvojitelja na domu in bo opravil ogled prostora, v katerem bo konj predvidoma nastanjen, z bodočim posvojiteljem pa bo opravil razgovor glede oskrbe in posebnostih posvojenega konja.
 • Konja ali njegovega potomca je prepovedano oddati v klavnico oziroma ga uporabiti za zakol, pri čemer DZK praviloma še pred posvojitvijo konja oziroma njegovega potomca to označi na čipu.
 • Kobila se lahko pripusti izključno po dogovoru in predhodnem pisnem soglasju DZK, pri čemer kobile ni dovoljeno pripustiti več kot dvakrat. V vsakem primeru si bo posvojitelj prizadeval, da bo namesto pripustitve kobile raje izbral žrebička, ki mu ga bo po posvojiteljevih željah izbral priskrbelo DZK iz zbirnega centra.
 • V primeru, da posvojena kobila povrže žrebe, ga lahko posvojitelj obdrži pod pogojem, da posvojitelj z DZK za žrebička sklene posvojitveno pogodbo, DZK pa žrebička spremlja v njegovem nadaljnjem življenju.
 • Ob morebitnih težavah, ki bi lahko nastale z vašim konjem, se lahko vsak trenutek pogovorite s člani Društva za zaščito konj (040/229-993).
 • Posvojitelj mora ostati v stalnem stiku s člani ekipe DZK in je dolžan minimalno vsake tri mesece poslati fotografijo svojega konja in na kratko opisati zdravstveno stanje konja, pogoje nastanitve, obnašanje konja, skupno življenje s konjem in odnos z njim…
 • V vsakem trenutku in glede na to, da se vsak primer konja obravnava individualno, pa so možni tako dogovori in kompromisi obeh strani.
 • Posvojitelj konja ne sme oddati v najem, v užitek, v posvojitev ali drugemu omogočiti kakšen drugačen način uporabe konja, razen ob predhodnem pisnem soglasju DZK, ki bo preverilo primernost novega posvojitelja/imetnika ter nato spremljalo konja dalje pri novem posvojitelju/imetniku. Za novega in vse nadaljnje posvojitelje/imetnike veljajo enaki pogoji kot so vpisani v pogodbi za prvega posvojitelja. Prvi posvojitelj je dolžan naslednjega posvojitelja/imetnika še posebej opozoriti, da je s konjem dolžan ravnati v skladu s posvojitveno pogodbo in zahtevami DZK.
 • Posvojitelj nosi vse stroške veterinarske oskrbe in vse druge stroške vzdrževanja konja v času trajanja posvojitve.
 • DZK se zavezuje posvojitelju povrniti vse stroške posvojitve in prevzeti konja, če veterinar ugotovi, da ima posvojeni konj zdravstvene težave ali da ima konj napake, ki jih je DZK zamolčal.
 • Kopita posvojenemu konju ali njegovemu potomcu lahko ureja izključno kovaški mojster društva g. Marjan Legvart s svojimi sodelavci , za področje Štajerske, Prekmurja  g. Damjan Vajs,  izjemoma drug kovaški mojster, ki ga določi DZK. Za barefoot izključno gdč. Urška Markelj. Ta kovaški mojster izvaja tudi kontrolo nad posvojenimi konji in DZK redno obvešča s slikovnim in pisnim gradivom o stanju konja. Posvojitelj je kovaškemu mojstru dolžan omogočiti pregled konja in posege na kopitih konja.
 • Pogodba se avtomatično razveže, DZK pa lahko nemudoma odvzame posvojitelju posvojenega konja, če ugotovi, da posvojitelj krši določila te pogodbe, zlasti pa:
  • da ne omogoči ogleda nadzorniku, kovaškemu mojstru ali članu DZK,
  • da DZK redno ne obvešča o zdravstvenem stanju posvojenega konja, o okoliščinah njegove nastanitve, o oskrbi konja, o spremembi nastanitve in o drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na zdravstveno stanje in počutje konja,
  • da s konjem ravna nehumano in v nasprotju s to pogodbo,
  • da posvojitelj zamudi s plačilom posvojitvenih stroškov za več kot en teden,
 • V primeru iz prejšnje točke velja naslednje:
  • posvojitelj nima pravice zahtevati povračila stroškov posvojitve,
  • če posvojitelj ni poravnal celotnih stroškov posvojitve, jih je dolžan plačati ne glede na odvzem konja,
  • če je bilo dogovorjeno obročno plačilo stroškov posvojitve, z dnem odvzema konja zapadejo v plačilo vsi preostali obroki.
 • Glede na to, da se društvo in njegovi člani močno trudijo za rešitev vsakega konja in da se trudijo pomagati tudi posvojiteljem je vsako blatenje društva ali njegovih članov, grdo in zlonamerno govorjenje, širjenje neresnic ali laži, kaznivo dejanje, društvo pa ima tudi pravico, da v takem primeru že posvojeno žival odvzame brez povrnitve posvojnine.
 • Za kršitev katerekoli določbe iz pogodbe, je pogodbena kazen za posvojitelja v primeru kršitev navedenih obveznosti  2000 EUR.
 • Vse spore bosta obe pogodbeni strani reševali sporazumno, v kolikor to ni mogoče, se dogovorita za stvarno pristojno sodišče v Ljubljani
 • Posvojitelj izjavlja, da je pogodbo prebral in da jo v celoti razume in sprejema.