O nas

Društvo za zaščito konj in ostalih živali Velenje je bilo registrirano 27.2.2012 v Velenju, z namenom osveščati in izobraževati lastnike, ljubitelje, rejce, tekmovalce, .. konj ter izobraževanju mladih. Kasneje smo uspeli v najem dobiti tudi kmetijo v Orovi vasi pri Polzeli, kjer smo postavili tudi prvi rehabilitacijski center za mučene, zlorabljene in zapuščene konje.

Društvo za zaščito konj je tako s 1.aprilom 2012 prevzelo pod svoje okrilje vse rešene konje Društva za pomoč konjem Ljubljana, ki so bili takrat nastanjeni v prehodnih boksih v Velenju in so čakali na nov dom. Za že posvojene konje in njihove posvojitelje, člane, nadzornike, sponzorje in donatorje se s tem ni nič spremenilo.

Društvo za zaščito konj in ostalih živali primarno deluje na osveščanju ljudi, boljšemu razumevanju narave in živali, predvsem konj, navezovanju dobrih medsebojnih odnosov z inšpekcijskimi službami in enotami VURS-a, saj imamo možnost nastaniti tudi z inšpekcijo odvzete konje. Vsekakor društvo ne odkupuje konj od posameznikov, ki bi želeli na račun društva služiti, je pa pripravljeno živalim pomagati v primerih brezizhodnih situacij njihovih lastnikov in pod pogoji društva. Seveda pa se še vedno trudimo rešiti konje pred njihovo kruto usodo, ki jim jo namenja človek, čeprav vsem na žalost ne moremo pomagati do boljšega življenja. Namen društva ob prijavah ni odvzeti žival, ampak najprej pomagati lastniku, da bo z njo boljše in pravilno ravnal. V primeru pa, da z lastnikom pogovor in dogovor ni možen, se odločamo za skrajni ukrep- prijavo na inšpekcijo in posledično s tem odvzem živali.

Prav gotovo pa se bo društvo aktivno vključevalo tudi v pripravo in sprejetje kakršnegakoli pravilnika ali zakona o reji in vzdrževanju konj (kot je npr. za male živali), sodelovati si želimo tudi pri ustanavljanju morebitnih odredov živalske policije, prav tako pa želimo, da bi se brezvestni ljudje, ki jim ni mar za živali tudi primerno kaznovali. Medse želimo pritegniti tudi ostale slovenske konjeniške strokovnjake, ki bi nam pomagali s svojim znanjem, izkušnjami in nasveti.

Ena naših najbolj glavnih in važnih nalog v začetku je bila, da bi v bližnji prihodnosti uspeli imeti tudi kakšno zavetišče za velike živali, tudi ostale, ne samo konje, kamor bi jih po odvzemu lahko nameščali. Za konje nam je to že nekako uspelo, za ostale živali, žal, še nimamo prostora.

Osnovna pot in strategija je vsekakor začrtana, prav gotovo bo marsikdaj tudi ovinkasta, imela je in bo ovire, a verjamem, da nam volje do dela in veselja ob pogledu na rešene duše ne bo zmanjkalo. Tudi napake bodo, a se bomo trudili, da bi jih bilo čim manj. Izgubljali bomo upanje in vero v naše delo, vendar vemo, da nam boste stali ob strani, nam nudili podporo, nas bodrili in nam pomagali. Zaupamo v poslanstvo, ki smo si ga izbrali in zaupamo v vas. To pa je tudi vse, kar potrebujemo, da bo vsaj nekaj teh prelepih živali lahko rešenih in da bodo spet zaživele konja dostojno življenje.

Kdo smo

Natalija Nedeljko – Predsednica društva in vodja RC Petra

Tel.: 040/229-993

E-pošta: info@dzk.si

Natalija

Vesna Rizman – Tajnik društva  

Sprejema prijave mučenja, zanemarjanja in zlorabljanja konj ter vodi evidence o obravnavanih in rešenih prijavah. Odgovorna je tudi za razporejanje nadzornikov in preverjanje že posvojenih konj.
Tel.: 040/167-226
E-pošta: vesna@dzk.si

Vesna r

Daliborka Krizmanić – Blagajnik društva
E-pošta: daliborka_tadic@hotmail.com

daliborka

Maja Gregorič -Vodja in skrbnica za konje s posebnimi potrebami

V oskrbo sprejema in skrbi za najtežje primere mučenih in zlorabljenih konj nastanjenih na ranču Weter na Praprotni polici pri Brniku
Tel.: 051/453-131
E-pošta: maja@dzk.si

maja

Vesna Pinterič – Vodja nadzornikov živali DZK Slovenija

E-pošta: vesna.pinteric@gmail.com

Sprejema prijave mučenja, zanemarjanja in zlorabljanja konj ter vodi evidence o obravnavanih in rešenih prijavah. Odgovorna je tudi za razporejanje nadzornikov in preverjanje že posvojenih konj.

Marjan Legvart
Uradni kovač društva za primorsko, notranjsko, gorenjsko, dolenjsko in savinjsko regijo
Tel.: 051/300-366
E-pošta:
marjan.legvart@gmail.com

marjan legvart

Damjan Vajs
Uradni kovač društva za koroško, štajersko, prekmursko in pomursko regijo
Tel.: 041/281-891
E-pošta: vajs.damjan@gmail.com

Damjan Vajs s kobilo Aliso Bessi

 

Uradni veterinarji društva so:

Za RC Petra dr. Milan Hren, VB Slovenska Bistrica in dr. Rok Planovšek, Veterina Mozirje

Za konje s posebnimi potrebami in konje ob odvzemih dr. Petra Kramarič, klinika Ljubljana in dr. Vesna Kadunc-Kos, klinika Ljubljana

Pravni zastopnik društva je Odvetniška pisarna Platovšek, Ljubljana

Računovodstvo društva vodi podjetje LION računovodstvo, Aida Ahmetovič, s.p., Velenje

Ostale funkcije v društvu:

Upravni odbor: Natalija Nedeljko, Drago Potisek, Vesna Rizman

Nadzorni odbor: Marko Potočnik, Roman Adler, Marjana Kranjc Vončina

Disciplinska komisija: Marko Potočnik, Maja Gregorič, Lea Klemenčič

Piarji društva: Špela Kranjc, Natalija Nedeljko

Druge funkcije, zadolžitve in odbori:

Organizacija licitacij in srečelovov doniranih materialov: Klavdija Ocvirk, Anja Brunšek

Organizatorji dneva odprtih vrat: Špela Kranjc. Klavdija Ocvirk, Peter Luc

Organizatorji poletnih in počitniških taborov: Vesna Rizman, Lea Klemenčič

Vodja za sodelovanje z društvi doma in v tujini: Maja Ružič

Vodja oblikovanja in urejanje spletnih strani: Valentina Frajzman

Projektna skupina za donacije in sponzorstvo: Maja Gregorič, Natalija Nedeljko