Vabilo na občni zbor društva

Vabimo vas na občni zbor društva, ki bo letos v soboto 22. februarja 2014 ob 12:00 uri v dvorani Kulturnega doma na Polzeli.

Dnevni red:

1. Pozdrav sedanje predsednice društva

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Finančno poročilo za leto 2013

4. Delovno poročilo za leto 2013

5. Poročilo o delu  nadzornikov

6. Plan dela za leto 2014

7. Izvolitev novega predsednika društva

8. Razno

Glede na to, da sedanji predsednici poteče mandat, vabimo vse zainteresirane, da prijavijo svojo kandidaturo.

Naloge predsednika so:

Predsednik društva:
• skrbi za zakonito poslovanje,
• vodi delo in seje izvršilnega odbora kot njegov predsednik,
• pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje,
• zastopa društvo v premoženjskih, pravnih in drugih poslih,
• podpisuje finančno materialne listine,
• je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.
Predsednik društva je istočasno predsednik upravnega odbora društva

Vse zainteresirane kandidate za predsednika društva prosimo, da svojo kandidaturo z življenjepisom in opisom svoje vizije delovanja društva, pošljejo priporočeno, v zaprti kuverti, na naslov:
Društvo za zaščito konj, Šercerjeva 9, 3320 Velenje, najkasneje do 15.2.2014
Na kuverti naj v levem zgornjem kotu piše “kandidatura”, saj se bodo te kuverte odpirale na občnem zboru.
Predsednik društva se bo izbiral po kriterijih iz spodnjega linka http://drustva.wordpress.com/tag/predsednik-drustva/

Zaradi rezervacije prostora, prosimo vse, ki se ne boste prijavili preko facebooka, da svojo udeležbo potrdite preko maila info@dzk.si. 

Vabljeni vsi člani in nečlani, ki se še želijo včlaniti, posvojitelji, donatorji, sponzorji, vabljeni vsi, ki imate radi konje in ki vam zanje ni vseeno!

 

Predsednica društva:

Natalija Nedeljko

 

485450_583438975013513_994363375_n