Osnovna obvezujoča pravila v RC Petra

Skupaj s strokovnimi sodelavci smo pripravili naslednja obvezujoča pravila v RC Petra:

SPLOŠNO 

 1. RC Petra je center Društva za zaščito konj Velenje, v katerem so nastanjeni konji, ki so bili odvzeti s strani inšpekcije in predani društvu v oskrbo.  Tu je nastanjenih tudi nekaj konj, ki so bili posvojeni in so posvojitelji želeli, da so še naprej nastanjeni v RC Petra. Iz tega izhaja, da je RC Petra skupnost v kateri posvojitelji konj prispevajo k stroškom sorazmerno. Oskrbnina ni profitna in pokriva stroške najema hleva, infrastrukture, tekoče stroške, stroške sena, nastilja in delo hlevarjev.
 2. V  RC Petra so lahko nastanjeni samo konji, ki so veterinarsko pregledani in nimajo obolenj katerekoli vrste, ki se lahko prenesejo na druge konje. V pisarni so shranjeni vsi ID dokumenti konj, ki so nastanjeni v RC Petra, kot dokazilo lastništva z vpisanim veljavnim IAK testom. Društvo že pred prihodom zagotovi veterinarski pregled, da je konj zdrav in nima nalezljivih bolezni. Vsi konji so tudi razgliščeni.
 3. Konji v lasti društva so tudi cepljeni proti tetanusu in kužnemu kašlju, posvojitelji pa se sami odločajo ali bodo vakcinacijo izvedli ali ne. V nastanitev sprejemamo le konje, ki so bili rešeni s pomočjo inšpekcije ali društva in ki ne hodijo na tekme oz. ne gostujejo v drugih hlevih, torej so stalno nameščeni v RC Petra. Če želi, lahko posvojitelj svojega konja cepi. Če konj, ki ni cepljen ali po cepivu zboli in okuži druge konje, je posvojitelj konja dolžan povrniti stroške zdravljenja za vse obolele konje.
 4. Jezdeci iz drugih hlevov morajo svoje konje privezati zunaj območja RC Petra na zato določenem prostoru. Vstop s konjem v območje RC Petra je strogo prepovedan! 
 5. Obiskovalci in prostovoljci, ki RC Petra obiščejo z raznimi prevoznimi sredstvi, morajo parkirati zunaj RC Petra na zato določenem parkirnem prostoru. V območju RC Petra lahko parkirajo samo posvojitelji konj na za to urejenem parkirišču.
 6. Vodja RC Petra je Natalija Nedeljko in je dosegljiva na tel. 040/229-993

 

OBISKI V RC PETRA

 1. Obiski so dovoljeni po predhodnem dogovoru in dovoljenju vodje RC Petra. Obiskovalci se ne smejo samostojno sprehajati po ranču. Urnik obiskov:

Vsak dan razen ponedeljka in petka:

POLETI od 9:00-11:00 ure ter od 17:00 -19:00 ure

POZIMI  od 11:00-16:00 ure

Izven določenega termina se lahko za obisk najavite na tel. 040/229-993

 1. Obiskovalci morajo upoštevati:

– dotikanje konj in njihovo hranjenje ni dovoljeno brez prisotnosti vodja RC Petra ali  dovoljenja posvojitelja

– vstop v bokse in odpiranje vrat ni dovoljeno brez prisotnosti in dovoljenja vodja RC Petra ali posvojitelja

– vstop v izpuste ni dovoljen brez prisotnosti in dovoljenja vodja RC Petra ali posvojitelja

– v primeru objave kužnih boleznih se obiske lahko prepove

– daljše zadrževanje in hrup v hlevu ni dovoljeno – konji potrebujejo mir in počitek

– alkoholizirane osebe nimajo vstopa v RC Petra

– kajenje v hlevu in v bližini sena ni dovoljeno! Za to sta določena prostora, in sicer na terasi pred skupno sobo in na vrtu pod drevesi

– za obiskovalce z otroci, ki jih konji ne zanimajo, je v RC Petra urejeno otroško igrišče. Njegova uporaba je na lastno odgovornost in društvo ali vodja RC Petra ne odgovarjajov primeru poškodb osebe.

– starše z otroci prosimo, da se pred obiskom s svojimi otroci pogovorijo, da RC Petra ni namenjen za divjanje, vpitje in norenje in da je center namenjen okrevanju in počitku konj po psihičnem in fizičnem zlorabljanju.

– v kolikor se vaš otrok nahaja v RC Petra brez vaše vednosti, zanj društvo in vodja RC Petra, ne odgovarja!

– v času počitnic ali vikendov NE NUDIMO otroškega varstva, saj RC Petra temu ni namenjen. Tudi oskrbnik konj ni otroška varuška! Eventuelni počitniški tabori pa se prej objavijo, udeležijo pa se jih lahko samo prijavljeni otroci.

 

NASTANITEV KONJ V RC PETRA

 

 1. Konji so nastanjeni predvsem v lauf boksih.
 2. Hlevarji so prisotni v RC Petra od 9.00-11.00 ure dopoldan in popoldan –  poleti od 17. 00 do 19.00 in pozimi od 16.00 do 18.00 ure. Prehod iz poletnega na zimski čas je postopen.
 3. Pred nastanitvijo konja se določi v katerem lauf boksu bo in s katerimi konji bo v čredi, kadar je izpuščen na pašo.
 4. Paša konj je predvidena v prisotnosti oz. po dogovoru s posvojiteljem. Posledice predolge paše nosi posvojitelj konja
 5. Hranjenje konj: zjutraj, opoldne in zvečer seno v boksu, v poletnem času tudi zelena krma, če jo je dovolj. Brikete, žito in ostale dodatke za svojega konja priskrbi posvojitelj sam. Količina sena je neomejena. Če je konj ne poje in to ovira jutranje kidanje, se količina sena zmanjša.
 6. Nastilj je žaganje ali slama.
 7. Notranji boksi so namenjeni predvsem konjem, ki po odvzemu prvič pridejo v RC Petra in imajo predvsem fizične poškodbe, v ekstremnih primerih tudi psihične težave.  Po okrevanju se prestavijo v lauf bokse.
 8. V urejanju je tudi ambulanta oz. pregledovalnica za konje, ki omogoča lažji in bolj varen veterinarski in kovaški pristop do novih konj, katerih obnašanja še ne poznamo.
 9. Vsak konj ima določen svoj lauf hlev, brez vednosti vodje RC Petra, konj ni dovoljeno prestavljati v drug lauf hlev.
 10. Ko se boks, oz. lauf hlev izprazni, se le ta razkuži in pripravi za novega prišleka.

 

SOUPORABA SKUPNIH PROSTOROV

 1. Posvojitelj konja uporablja skupne prostore : kuhinjo, wc, shrambo za briketirano hrano in  sedlarnico. Prostovoljci, brez vednosti posvojitelja, nimajo vstopa v shrambo in sedlarnico Posvojitelji in prostovoljci imajo skupni prostor na podstrešju, ki si ga sami uredijo. V ta namen so bile pripeljane omarice za opremo in nekaj dodatne opreme za boljše počutje. V sedlarnici se namesti sedlo, uzde, zaboj s krtačami za čiščenje, čelado. Osebna oprema: do 2 oblačili in do 2 para čevljev ter osebna jahalna oprema se shrani v skupnem prostoru na podstrešju  Vsak posvojitelj je dolžan imeti tudi svojo prvo pomoč (zdravila, kreme, …) za svojega konja, prav tako tudi kozmetične pripomočke. Dolžan je skrbeti za red in čistočo in za sabo vedno počistiti, tako  v  notranjih prostorih, kot na ploščadi za sedlanje oz. povsod, kjer se giblje on ali njegov konj.
 2. Posvojitelji in prostovoljci imajo skupni prostor v zgornji etaži, kjer je mini kuhinja in prostor za druženje. Če se porabi pijačo ali hrano iz kuhinje, ki ni njegova last, se jo nadomesti v roku 1 tedna oz. pusti plačilo.
 3. Izvajanje jahalne šole oz. individualnih ur za zunanje uporabnike ni dovoljeno.
 4. Uporaba maneže ni omejena, posvojitelji konj se usklajujejo. V primeru, da ima konj izrazite težave ali da je napadalen, je v maneži lahko samo eden konj naenkrat.

 

NASTANITEV POSVOJENEGA KONJA V RC PETRA

 1. Dodatna oskrba/nega je možna po dogovoru. Če ne zahteva več kot 5 min/dan , ni doplačljiva.
 2. Jahač mora pri jahanju obvezno uporabljati čelado. Jahanje z ostrogami, kandaro oz. neprimerno opremo (sedlo, brzda, uteži,…) in kakršnokoli grobo omejevanje konjevega gibanja (podvezovanje ipd), ki je za konja neprijetno ali fizično škodljivo,  je prepovedano. Zgoraj našteto, fizično kaznovanje konja in grobo ravnanje s konjem ima za posledico odpoved nastanitve v RC Petra.
 3. Posvojitelj konja je obvezen k vsaj 3 x tedenski prisotnosti. Če je konj zanemarjen, sledi odpoved nastanitve, prav tako, če mu lastnik ne priskrbi potrebne zdravniške oskrbe. Glede na to, da je konj posvojen, ima društvo tudi možnost odvzema konja po pogojih vpisanih v posvojitveni pogodbi.
 4. Konji so skupno razgliščeni 2x na leto. Posvojitelj konja lahko sam prinese pasto za razgliščenje ali pa jo naroči vodja RC Petra , posvojitelj pa poravna strošek nabave.
 5. Uradna veterinarja RC Petra sta dr. Milan Hren (VBSB) in dr. Rok Planovšek (Veterina Mozirje). Vstop drugih veterinarjev je dovoljen le v primeru življenjske ogroženosti oz. soglasja vodje RC Petra.
 6. Kovača društva in posvojenih konj je podkovstvo Legvart in podkovstvo Vajs, za barefoot Urška Markelj.  Kopita je obvezno prekovati oz. trimati najmanj na 6-8 tednov. Posvojitelj konja se opozori na nepravilno oskrbo kopit, ki jo je dolžan odpraviti v najkrajšem možnem roku. Kovač je dolžan spoštovati hišni red RC Petra in za seboj počistiti.
 7. Za konje z laminitisom in presnovnimi motnjami, oz. posebnimi potrebami, lahko vodja RC Petra odkloni hranjenje s krmili in dodatki, če niso ustrezna.
 8. Pred individualnim odhodom na terensko jahanje mora lastnik konja obvestiti vsaj eno osebo, povedati smer kamor je namenjen in predvideno uro povratka. Jahanje na terenu ni dovoljeno izven obstoječih poti in brez čelade.
 9. Vodja RC Petra ne nosi odgovornosti za poškodbe in obolenja konja in jahača, če niso posledica nepravilnosti na ranču in neustrezne oskrbe konja s strani hlevarjev
 10. V RC Petra je možnih več  variant nastanitve.

A.) Strošek polne oskrbe v RC Petra vključno z briketi, žitom in ostalimi krmnimi mešanicami znaša 200 eur/konja +DDV v zunanjih boksih in 230 eur/konja + DDV v notranjih boksih.

B.) Strošek polne oskrbe v RC Petra brez briketov, žita in ostalih krmnih mešanic znaša 180 eur/konja + DDV v zunanjih boksih in 200 eur/konja + DDV v notranjih boksih

C.) Strošek polovične oskrbe ne zajema hrane za konja in čiščenja boksa, ampak samo nastanitev in nastilj. Je pa v tej ceni zajeto hranjenje konja po navodilih posvojitelja. Cena za zunanji boks znaša 60,00 eur/konja + DDV, za notranji 90,00 eur/konja.

Strošek oskrbe posvojitelj konja plača vodju RC Petra do 20-tega v mesecu za tekoči mesec, za kar dobi potrdilo, v primeru zamude plačila za en mesec, se posvojitelju izda opozorilo in opomin, konja pa se oskrbuje le s senom in vodo. V primeru neplačila dveh zaporednih mesecev sledi odpoved nastanitve v RC Petra in odvzem konja v skladu s podpisano posvojitveno pogodbo.

 1. Posvojitelj konja si lahko zmanjša stroške z delom na v RC Petra do max. 50 eur/mesec, kolikor znaša najemnina boksa, vrednost hrane, nastilja in dela hlevarja ni mogoče oddelati. V ta namen je v skupni sobi nastavljen zvezek, kamor posvojitelji vpisujejo svojo prisotnost in opravljeno delo.  Skupne vikend akcije se ne štejejo v zmanjšanje stroškov  oskrbe konja.
 2. Odeje in podsedelnice lastniki konj sušijo na podstrešju ali pod streho.
 3. Kajenje v hlevu in v bližini sena ni dovoljeno.
 4. Prekomerno uživanje alkohola v RC Petra ni dovoljeno.
 5. Poškodovanje boksov, izpustov, maneže in druge infrastrukture RC Petra krije posvojitelj konja, ki je škodo povzročil. Prav tako finančno pokriva škodo, ki jo naredi sam oz njegovi obiski. Obraba ob običajni uporabi ni predmet povračila.
 6. Posvojitelj konja je dolžan seznaniti  vodjo RC Petra s pomočniki, ki mu pomagajo pri delu s konjem in običajnimi termini njihovih prihodov. Vodja RC Petra lahko pomočniku prepove vstop na posestvo, če se le ta ne drži hlevskega reda ali kakorkoli povzroča konflikte v RC Petra. Pomočniki  morajo upoštevati pravila nastanitve konj
 7. Posvojitelji konj ne morejo spreminjati nalog in zaporedja izvajanja delovnih nalog hlevarjev. Vse pripombe sporočijo vodji RC Petra in imajo do hlevarjev spoštljiv in korekten odnos.
 8. Vodja RC Petra NE NOSI nobene odgovornosti za lastniške konje, ki se nahajajo v RC Petra

DELO PROSTOVOLJCEV V RC PETRA

 1. Delo prostovoljcev v RC Petra je dobrodošlo in zaželjeno. Prostovoljci v centru opravljajo vsa dela po navodilih vodja RC Petra, to je kidanje v hlevih, kopanje in krtačenje konj. Ostala dela, kot so lonžiranje in  sprehajanje, lahko opravljajo samo prostovoljci, ki se udeležujejo razpisanih strokovnih delavnic in seminarjev, ki jih organizira društvo. Jahanje in prejahovanje ter vožnjo s kočijo ali sulkijem lahko opravljajo samo prostovoljci, ki so za to usposobljeni, imajo dovolj znanja in opravljene potrebne izpite ter licence.
 2. Prostovojci se morajo držati zgoraj napisanih in opisanih navodil. Vstop v RC Petra, brez vednosti vodje RC, prostovoljcem ni dovoljen.
 3. Kot za vse obiskovalce, je tudi za prostovoljce določen čas obiska, in sicer:

Vsak dan razen ponedeljka in petka, in sicer:

POLETI od 9:00-11:00 ure ter od 17:00 -19:00 ure

POZIMI  od 11:00-16:00 ure

 1. V primeru večjega števila prostovoljcev in da ne bi prihajalo do gneče, se prostovoljci  vpišejo v urnik prostovoljcev. V ta namen je v kuhinji nastavljen koledar, kamor vpišejo kateri dan in uro bodo prisotni v RC Petra
 2. Prostovoljci/ke so dolžni upoštevati in spoštovati hišni red v RC Petra. Za sabo pospravljajo in čistijo, prav tako za konji s katerimi so delali.
 3. Konji društva imajo v sedlarni društva svojo opremo, ključ od sedlarne je pri vodji RC. Po končani uporabi se oprema konja očisti in vrne nazaj na za to določeno mesto.
 4. Prostovoljci/ke ne delajo s posvojenimi konji razen v prisotnosti in z dovoljenjem posvojitelja. V kolikor se prostovoljec/ka in posvojitelj dogovorita, da bo prostovoljec/ka skrbela za posvojiteljevega konja, se o tem obvesti vodja RC Petra.
 5. Prostovoljci/ke se udeležujejo organiziranih akcij društva in sodelujejo na predstavitvah raznih medijskih hiš.
 6. V kolikor prostovoljec/ka ne spoštuje zgoraj napisanih pravil, se mu izda opomin, vodja RC pa mu lahko tudi prepove vstop v RC Petra.

KONČNA DOLOČILA

 1. RC Petra je prvi tovrstnih centrov v Sloveniji.  Konji, ki prihajajo k nam, so preživeli takšne in drugačne težke situacije ter preizkušnje.  V centru se trudimo za konje poskrbeti po najboljših močeh in na najbolj naraven ter konjem prijazen način. Vsako pretepanje in fizično kaznovanje konja je nesprejemljivo in prepovedano. Tako obiskovalci, kot posvojitelji in prostovoljci se morajo zavedati, da so v centru nastanjeni konji, ki so preživeli fizične in psihične travme, zato je vsako neprimerno obnašanje, vpitje in razgrajanje prepovedano! Konji za svoje okrevanje potrebujejo mir in počitek, ob sebi pa uravnovešene ljudi, ki jim pomagajo na poti k okrevanju. Center je trenutno še v urejanju, vendar mora biti kljub temu vedno čist in urejen po najboljših močeh.

 

Osnovna obvezujoča p pravila so podrobneje obdelana po posameznih poglavjih in se z njimi posebej seznanjajo tako posvjoitelji, ki imajo posvojeno žival nastanjeno v hlevih društva kot prostovoljci, ki redno prihajajo v društvo. Pravila v RC Petra začnejo veljati s 15.8.2013 in jih potrjuje

 

Upravni odbor društva v sestavi:

 

Natalija Nedeljko

Drago Potisek

Vesna Rizman

 

in Nadzorni odbor društva v sestavi:

 

Marko Potočnik

Roman Adler

Marjana Kranjc Vončina

 

Orova vas, 3.8.2013­­­­­­­­