Zapisnik občnega zbora društva

ZAPISNIK
OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA ZAŠČITO KONJ VELENJE, Orova vas, 27.04.2013
Prisotnost 29 članov
Prisotne je nagovorila predsednica društva Natalija Nedeljko.
Izvolili smo delovno predsedstvo občnega zbora v sestavi:
Predsednica Vesna: Rizman
Tajnica: Maja Gregorič
Član: Nedeljko Novaković
Overovitelj zapisnika: Vesna Rizman in Nedeljko Novaković
Besedo je prevzela Vesna Rizman in pozvala člane k sprejetju dnevnega reda, ki so ga člani soglasno sprejeli
Dnevni red:
1. Nagovor predsednice društva
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Finančno poročilo za leto 2012
4. Predlog delovnega poročila za leto 2013
5. Izvolitev organov društva
6. Razno

Predsednica društva je članom predstavila finančno poročilo za leto 2012, ki so ga člani soglasno potrdilo. (priloga 1)
Sledilo je delovno poročilo, ki je ob soglasni potrditvi poželo veliko odobravanje.
(priloga 2)
Izvoljeni so bili organi društva:
Predsednica: Natalija Nedeljko ima dvoletni mandat in ji mandat poteče prihodnje leto
Tajnik društva: Vesna Rizman
Blagajnik društva: Daliborka Krizmanić
Predsednik skupščine društva: Nedeljko Novaković
Upravni odbor: Natalija Nedeljko, Drago Potisek, Vesna Rizman
Pravni zastopnik: Odvetniška pisarna Platovšek
Nadzorni odbor: Marko Potočnik, Roman Adler, Marjana Kranjc Vončina
Disciplinska komisija: Marko Potočnik, Maja Gregorič, Lea Klemenčič
P.R. Špela Kranjc, Natalija Nedeljko
Druge funkcije, zadolžitve in odbori:
Organizacija licitacij doniranih materialov: Klavdija Ocvirk
Vodji projektne skupine za izdelavo pregledovalne sobe, ceste, lope za orodje in maneže: Milan Krizmanić, Drago Potisek
Vodja projektne skupine za izdelavo zunanjih boksov: Natalija Nedeljko
Vodja projektne skupine za opremo društvene pisarne in pisarniški material: Marjana Kranjc Vončina
Projektna skupina za izgradnjo otroškega igrišča in ureditev okolice: Maja Berk, Daliborka Krizmanić, Andrej Cvetanovič
Organizatorji dneva odprtih vrat: Špela Kranjc. Klavdija Ocvirk, Peter Luc
Organizatorji poletnih taborov: Vesna Rizman, Lea Klemenčič
Vodja za sodelovanje z društvi doma in v tujini: Maja Ružič
Vodja oblikovanja in urejanje spletnih strani: Valentina Frajzman
Projektna skupina za donacije in sponzorstvo: Maja Gregorič, Natalija Nedeljko

Pod točko razno so se zvrstile tematike:
1. Predstavitev nadzornikov in povzetek njihovega dela v letu 2012, načrti v letu 2013, tekoči projekti v Ptuju, Slavini in Prestranku, plan za digitalizacijo liste za preverjanje stanja konj (Vesna Rizman, Natalija Nedeljko). Izpostavila se je problematika preverjanja posvojenih konj (vsaj na 3 mesece) in pošiljanja poročil s strani posvojiteljev, način identifikacije nadzornikov na terenu, zaščitna oprema nadzornikov (zaščita obuval in rok). Dogovori se, da bodo sestanki nadzornikov potekali vsaj 1 krat na štiri mesece, vmesna komunikacija pa po elektronski pošti in telefonu. Organiziralo se bo tudi dodatno usposabljanje za nadzornike.
2. Dvig znanja članov in prostovoljcev društva. V ta namen naj bi se v letu 2013 organizirale različne delavnice s področja: delo s konjem, naravno konjarstvo, osnovna prepoznava bolezni in podobno. Člani bodo o delavnicah obveščeni preko facebooka in spletne strani.
3. Problematika dela z društvenimi konji. Poskusili bomo poiskati strokovnjake, ki nam bodo pomagali pri delu s konji, ki pridejo v RC Petra, predvsem s področja socializacije in ujahavanja ter treningov že ujahanih konj.
4. Organizirali naj bi čim več dogodkov za širšo publiko, ki bi nam posredno omogočili večjo prepoznavnost in s tem lažje pridobivanje sponzorjev in donatorjev. Za poletne tabore in dogodke z otroci je potrebno pridobiti zavarovanje in poslati povpraševanje Zavarovalnici Maribor, s katero že sodelujemo. Vse člane se pozove, naj po svojih najboljših močeh iščejo nove sponzorje, donatorje, prostovoljce – strokovnjake s področja konjeništva in omogočijo nadaljnje delo društva v gospodarsko krizni situaciji.
5. Člani še niso poravnali članarine za tekoče leto, zato se vsem članom, ki tega še niso storili, pošlje plačilne naloge po pošti oz obvestila po elektronski pošti
Občni zbor se je zaključil ob 14.00.
Orova vas, 28.04.2013

Zapisnikar:
Maja Gregorič
Overovitelja:
Vesna Rizman

Nedeljko Novaković

 

399797_583439198346824_1112302885_n 484463_583439108346833_1293383946_n 485450_583438975013513_994363375_n 486676_583439015013509_1473796441_n 486818_583439065013504_1159835449_n 931385_583438951680182_388626289_n

Zavarovalnica Maribor

“Življenje gre naprej in mi z vami.”

Zavarovalnica Maribor je druga največja slovenska zavarovalniška družba. Zavedamo se, da je povezanost z družbo in okoljem v katerem poslujemo, ključnega pomena za uspeh, zato podpiramo kulturne, športne in družbene aktivnosti, aktivni pa smo tudi na področju varstva naravnega okolja.

Naši konji skozi objektiv Nastje Pungračič

Nastja Pungračič je tak poseben človek. Ima voljo in živce čakati na najlepše posnetke živali. Tokrat so se njenemu objektivu nastavljali naši rešeni konji. Kar nekaj časa smo porabili, da smo jih vse poslikali. Ampak pokazalo se je, da so vsi lepi, pridni in skulirani, le nekaterim je bilo takšno fotkanje prvič, pa smo se morali z njimi malce bolj potruditi, da so pokazali pravo pozo. Če želite tudi vi več kot fantastične fotke svojih ljubljenčkov, tule vam posredujemo kontakt do naše Nastje.
Nastja Pungračič
GSM:+386 (0)40 595 363
E-mail:
info@nastja-pungracic.com
Pa še link do njene spletne strani:http://www.nastja-pungracic.com/

944190_542169742506546_17603507_n

Leila s svojim učiteljem Borisem Sušcem

969314_542168125840041_773583026_n

Lord

 

1373_542451355811718_848927728_n

Honey -Hana

Nastja leila

Leila

 

971050_542429292480591_1802619124_n

Dora

Nastja

Alisa in Joy of Life

Alisa

Alisa Bessi

Alisa 2

Alisa Bessi
Alisa1

Alisa Bessi

alisa2

 

Alisa

Cezar

Cezar

Cezar1

Cezar

Flicka

Flicka

flicka1

Flicka

Fokker

Fokker

Fokker1

Fokker

Fokker2

Fokker

Fokker3

Fokker

Fokker4

Fokker

Geronimo

Geronimo

Klara

Klara

Klara1

Klara

Kongo

Kongo

Kongo1

Kongo

Leila

Leila

leila1

Leila

Megi

Meggy

Megi2

Meggy

Megi4

Meggy

Polux

Polux

Polux1

Polux

saška

Saška

Trina

Trina

Trina1

Trina

val

Val

val1

Val

val2 val3

Val

Zeus

Zeus

Zeus1

 

Zeus