Boj za njihovo boljše življenje (Konji v Krčevini pri Vurberku)

Že preko Facebooka ste opazili, da poteka boj za trajni odvzem konj v krajinskem parku v Krčevini pri Vurberku, last g. Viktorja Juga. Bijemo boj z inšpekcijo OU Ptuj za njihovo boljše življenje. Zadeva je  postala vseslovenska in za nami stoji ogromno poznavalcev, strokovnjakov, konjarjev ter ljubiteljev konj, ki zadevo poznajo in se z nami strinjajo.  In kako vse skupaj poteka?

Na naslov OU VURS Ptuj in Glavnega urada VURS v Ljubljani je bilo poslanih nič koliko pisem in prošenj, da se lastniku g. Viktorju Jugu odvzame konje zaradi neprimernega ravnanja in oskrbe ter se jih z odločbo o trajnem odvzemu preda društvu. Zanje že imamo pripravljene primerne nastanitve in oskrbe tako pri rejnikih kot pri posvojiteljih o čemer so bili obveščeni tudi na inšpekciji. Do danes se ni zgodilo nič. Nekaj časa smo jim prostovoljci društva ter ostali dobri ljudje vozili krmo, potem je inšpektorica poklicala in povedala, da konj ne more odvzeti, ker imajo dovolj krme, saj jih prostovoljci redno hranijo. Da naj prenehamo s tem, da bo tako imela vzrok za odvzem. Pa smo prenehali. In se spet ni nič zgodilo. Končno smo se dogovorili, izdana in vročena je bila odločba o odlovu in odvzemu pobeglega žrebčka, ki se je prosto sprehajal po Vurberku, njegovi glavni cesti in okolici. In, ko bi ga naslednji dan morali ujeti ter odpeljati, se je inšpektorica skrila, ni se več oglašala na telefon, … Pozno zvečer smo jo končno dobili, povedala je, da ji je njena direktorica preko SMS poslala direktivo, da naj se odločba prekliče! Preklic tako ni bil niti uradno izdan, niti ni bilo navedenega vzroka za preklic.

In potem se je zgodba nadaljevala in nadaljevala in nadaljevala. Spet smo pisali pristojnim organom, jih klicali, jih prosili…Zaman! Bili so članki v časopisih, z najbolj neumnimi izjavami, ki jih je možno najti. Že samo zato, ker konji niso vpisani v register in ker jim ni nudena kovaška oskrba, bi moral biti lastnik kaznovan. Če pa jim odreče tudi najosnovnejšo  oskrbo, hrano, vodo in veterinarske storitve, potem to MORA BITI ODVZEM!

Danes smo med drugim pisali tudi kmetijskmu ministru in ponovno prosili, naj apelira na svoje podrejene, da uredijo odvzem konj nevestnemu lastniku.  Ampak danes se je zgodil tudi preobrat! Naenkrat so začeli nalagati konje in jih voziti na drugo lokacijo. Kam, tega ne ve nihče. A ne bo ostalo skrito. Našli jih bomo in spet se bomo pogajali zanje.

Slovenija in njeni državljani so presodili. Presodili so v dobro konj in ne v dobro inšpekcije!

Jutri je nov dan, nov začetek, nov boj! Če inšpekcija verjame pravljicam, ki jim jih tvezi g. Jug, jim mi ne vejamemo več! Časi pravljic so minili, pred nami in vami so ostala samo še gola dejstva. Dokazov je dovolj, tako slikovnega kot filmskega materiala. Žal nam je, da se ravno na plečih teh konj bije boj za boljše življenje in pogoje tudi ostalih živali. A če tako mora biti, potem naj bo!

Danes 10.12.2012 smo končno prejeli odgovor iz glavnega urada VURS. Takole se glasi( citiramo v celoti):

II. sporočilo o obravnavi reje konjev v Krčevini pri Vurbergu –

Dne 7. 12. 2012 – je VURS izvedel ogled reje konj v Krčevni pri Vurbergu. Ugotovljeno je bilo, da so konji v slabšem stanju kot so bili ob zadnjem pregledu. Lastnika ob ogledu ni bilo prisotnega. VURS se je začel pripravljati na postopek odvzema konj v smislu organizacije prevoza, lokacije novega hleva ter zagotovitve krme.
8. 12. 2012 – uradna veterinarka je organizirala odvoz živali, prav tako je določila hlev primeren za konje. Zaradi neugodnih vremenskih razmer in težko dostopnega terena, ta dan odvzem konjev ni bil mogoč. VURS je kljub temu izvedel pregled reje konj ( uradna veterinarka je prišla do konjev s prostovolno pomočjo lastnika terenskega vozila.) Ob pregledu je bil prisoten tudi lastnik konjev, ki je bil seznanjen, da je kršil Zakon o zaščiti živali  in da se mu konji  zaradi dobrobiti živali odvzamejo.
9. 12. 2012 – VURS je ob 9. uri nadaljeval postopek  odvzema konjev in sicer naj bi bil najprej odpeljan konj iz travnika ob cesti, vendar je bilo ugotovljeno, da konja na tej lokaciji ni več. Nadalje je bilo ugotovljeno, da tudi ostalih konjev v Krčevini pri Vurbergu ni več. Po poizvedbi je VURS ugotovil,  da je lastnik konj skupaj s pomočniki konje čez noč odpeljal na svoj dom. Po izjavi enega od pomočnikov naj bi premik konjev potekal peš.
10.12. 2012 – na novi lokaciji je VURS izvedel ogled hleva in živali in odredil prepoved premikov. Ugotovljeno je, da je na tej lokaciji dovolj krme primerne kvalitete vključno z ovsom, dovolj primerne vode, zavetje pred neposrenimi vremenskimi vplivi, vendar je prostor komaj primeren za rejo konj in neprimeren za oskrbo bolnih ali poškodovanih živali.
VURS bo nadalje ukrepal v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki v 43. členu določa, da ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike dosedanjemu skrbniku živali, če je to potrebno za zaščito živali v primeru kršitve zakona o zaščiti živali. Za začasno odvzete rejne živali uradni veterinar odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če pa to ni možno, se živali trajno odvzamejo in prodajo ali usmrtijo. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se izplača skrbniku živali.
Poleg tega sme uradni veterinar prepovedati rejo določene vrste živali in uporabo proizvodnih ali poslovnih prostorov, če ugotovi, da je skrbnik ponovno kršil obveznosti iz tega zakona in s tem povzročal živali bolečine in trpljenje.
Za že ugotovljene kršitve in za kršitev z odločbo odrejenih ukrepov bo VURS izrekel globe.
O nadalnjih odločitvah v tem primeru bomo obveščali javnost.

Andreja Bizjak dr. vet.med.

Direktorica Urada za notranji uradni nadzor/ Director of Office for internal official control
Veterinarska uprava RS/Veterinary administration of the Republic of Slovenia
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
T: 00386 1 300 1300, F: 00386 1 300 1365

Naš odgovor, ki ga je podprla tudi Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali pa se je glasil (citat):

Hvala za odgovor in ukrepanje. V kolikor se bo odredil trajni odvzem živali, pa vam društvo še vedno ponuja možnost prevzema živali, po enakem postopku kot jih prevzamemo od VURS Ljubljana, da jih ne bo treba usmrtiti. Zanje bomo našli ustrezne posvojitelje in oskrbo ter jih tudi redno preverjali, kot vse posvojene konje doslej.

 

Napišite komentar

Vaša elektronska pošta ne bo objavljena. Obvezna polja so označena z zvezdico *.