Društvo za zaščito konj in ostalih živali primarno deluje na osveščanju ljudi, boljšemu razumevanju narave in živali, predvsem konj, navezovanju dobrih medsebojnih odnosov z inšpekcijskimi službami in enotami VURS-a, saj imamo možnost nastaniti tudi z inšpekcijo odvzete konje. Vsekakor društvo ne namerava odkupovati konj od posameznikov, ki bi želeli na račun društva služiti, je pa pripravljeno živalim pomagati v primerih brezizhodnih situacij njihovih lastnikov in pod pogoji društva. Seveda pa se še vedno trudimo rešiti konje pred njihovo kruto usodo, ki jim jo namenja človek, čeprav vsem na žalost ne moremo pomagati do boljšega življenja.
Prav gotovo pa se bo društvo aktivno vključevalo tudi v pripravo in sprejetje kakršnegakoli pravilnika ali zakona o reji in vzdrževanju konj (kot je npr. za male živali), sodelovati si želimo tudi pri ustanavljanju morebitnih odredov živalske policije, prav tako pa želimo, da bi se brezvestni ljudje, ki jim ni mar za živali tudi primerno kaznovali. Medse želimo pritegniti tudi ostale slovenske konjeniške strokovnjake, ki bi nam pomagali s svojim znanjem, izkušnjami in nasveti.
Ena naših najbolj glavnih in važnih nalog v tem trenutku pa je, da bi v bližnji prihodnosti uspeli imeti tudi kakšno zavetišče za velike živali, tudi ostale, ne samo konje, kamor bi jih po odvzemu lahko nameščali. V RC Petra v Orovi vasi 30 pri Polzeli trenutno razpolagamo s 24 boksi in 4 letnimi boksi s pripadajočim zemljiščem – pašniki, manežo in lonžirno manežo, kjer smo pripravili rehabilitacijski center za konje, ki potrebujejo tudi daljši čas okrevanja.
Osnovna pot in strategija je vsekakor začrtana, prav gotovo bo marsikdaj tudi ovinkasta, imela je in bo ovire, a verjamemo, da nam volje do dela in veselja ob pogledu na rešene duše ne bo zmanjkalo. Tudi napake bodo, a se bomo trudili, da bi jih bilo čim manj. Izgubljali bomo upanje in vero v naše delo, vendar vemo, da nam boste stali ob strani, nam nudili podporo, nas bodrili in nam pomagali. Zaupamo v poslanstvo, ki smo si ga izbrali in zaupamo v vas. To pa je tudi vse, kar potrebujemo, da bo vsaj nekaj teh prelepih živali lahko rešenih in da bodo spet zaživele konja dostojno življenje.